• Atbalsts apdrošināšanas strīdos
  • Preču zīmju reģistrācija
  • Zaudējumu piedziņa
  • Parāda piedziņa
  • Morālā kaitējuma kompensācija
  • Palīdzība nodokļu strīdos
  • Servitūtu nodibināšana
  • U.c.

 

Noderīgas saites:

 

Parāda piedziņa 2014.gadā –

http://www.lvportals.lv/skaidrojumi/260421-paradu-piedzina-2014gada-izmainas-un-jauna-kartiba/

Nodokļu un nodevu sistēma Latvijā http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/nodoklu_politika/nodoklu_un_nodevu_sistema_latvija/

PTAC par apdrošināšanas līgumiem http://www.ptac.gov.lv/page.php?id=409

Latvijas apdrošinātāju asociācija http://www.laa.lv/

Latvijas Republikas Patentu valde http://www.lrpv.gov.lv/