• Pārstāvība civillietā
  • Pārstāvība administratīvā lietā
  • Aizstāvība krimināllietā
  • Tiesvedība pirmās instances, apelācijas un kasācijas instances tiesā
  • Konstitucionālās sūdzības sagatavošana iesniegšanai Satversmes tiesā
  • Pārstāvība Satversmes tiesā
  • Sūdzības sagatavošana Eiropas Cilvēktiesību tiesai („Strasbūras” tiesai)
  • Strīdu risināšana šķīrējtiesā, mediācijas procesā

Tiesvedība – tā ir māksla un juristi – mākslinieki. EIRO TEMĪDA juristi māk pārliecināt, pasniegt sarežģīto vienkārši un skaidri un atbilstoši likumam iegūstot klientam vēlamo rezultātu. EIRO TEMĪDA juridiskajam birojam ir vairāk kā četrpadsmit gadu pieredze tiesas procesu vešanā. Gadiem uzkrātā pieredze ir ļāvusi ne reizi vien labot nelabojamo un uzvarēt „neuzvaramās” lietas.

Mēs, EIRO TEMĪDA: Piedāvājam klienta interešu un tiesību aizsardzību un pārstāvību visās tiesu instancēs un visa veida civillietās, krimināllietās un administratīvās lietās gan valsts tiesās, gan šķīrējtiesās. Tāpat sagatavojam Satversmes tiesai konstitucionālās sūdzības un sūdzības Eiropas Cilvēktiesību tiesai par personu pamattiesību pārkāpumiem, nesamērīgiem to ierobežojumiem.

Noderīgas saites:

Latvijas tiesu portāls. http://tiesas.lv/

LR Augstākā tiesa. http://www.at.gov.lv/

LR Satversmes tiesa. http://www.satv.tiesa.gov.lv/

Eiropas Cilvēktiesību Tiesa. http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home