• Konsultācija par ceļu satiksmes negadījuma dokumentu pareizu sastādīšanu
  • Ceļu satiksmes negadījuma patieso apstākļu noskaidrošana
  • Pārstāvība administratīvo pārkāpumu lietās (lietās par ātruma pārsniegšanu, transportlīdzekļa vadīšanu reibumā, stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu u.c.)
  • Administratīvo sodu apstrīdēšana, pārsūdzēšana policijā un tiesā
  • Pārstāvība policijā un tiesā
  • Ar apdrošināšanu saistīto jautājumu risināšana (atteikums izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību)

Ceļu satiksmes negadījums ir nepatīkams notikums jebkuram, taču diemžēl ar to arī var saskarties jebkurš no mums, lai cik uzmanīgi un prātīgi mēs pārvietotos. Negadījums parasti saistīts ar nepatīkamām emocijām, kā arī nereti ar mantiskiem zaudējumiem. Ja noticis ceļu satiksmes negadījums, parasti ir šoks, kas neļauj racionāli un skaidri domāt – kas jādara un kā jārīkojas pēc ceļu satiksmes negadījuma. Viss, kas jums jādara šādā situācijā – jāsazinās ar savu juristu. EIRO TEMĪDA palīdzēs ar padomu tūliņ pēc ceļu satiksmes negadījuma un turpmākajā negadījuma izmeklēšanas, zaudējumu atlīdzības vai apdrošināšanas atlīdzības procesos. Ceļu satiksmes noteikumi nemitīgi mainās, tādēļ informēsim jūs par jaunāko un aizstāvēsim jūsu intereses brīžos, kad negaidīti saņemts nepamatots administratīvais sods par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Atcerieties  – rīcībai tieši pēc ceļu satiksmes negadījuma vai brīdī, kad ceļu policija apgalvo, ka esat pārkāpis likumu, ir tieša saistība ar jūsu tiesībām un iespējām turpmākajā procesā, tiesībām uz zaudējumu atlīdzību, tai skaitā  morālā kaitējuma kompensāciju un apdrošināšanas atlīdzību.

Mēs, EIRO TEMĪDA: Konsultējam, pārstāvam un aizstāvam policijā un tiesā ceļu satiksmes negadījumā vainīgo un cietušo personu. Noskaidrojumam un izzinām ceļu satiksmes negadījuma patiesos apstākļus. Analizējam, vai personai uzliktais administratīvais sods ir likumīgs, pamatots. Sastādām sūdzības par personai uzlikto administratīvo sodu. Klienta interešu aizsardzībai pārstāvam personu policijā un tiesā.

Svarīgi:

  • Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu, ceļu satiksmes negadījums ir ceļu satiksmē noticis nelaimes gadījums, kurā iesaistīts vismaz viens transportlīdzeklis un kura rezultātā cilvēks gājis bojā, viņam nodarīti miesas bojājumi vai arī nodarīti zaudējumi fiziskās vai juridiskās personas mantai vai videi, kā arī citā vietā, kur iespējama transportlīdzekļa braukšana, noticis negadījums, kurā iesaistīts transportlīdzeklis.
  • Ja noticis ceļu satiksmes negadījums un ir cietušie:

–       nekavējoties jāapstājas un paliek negadījuma vietā

–       jāiededz avārijas gaismas signalizāciju un jāuzstāda avārijas zīmi, bet, ja tas nav iespējams, citādā veidā jābrīdina pārējos ceļu satiksmes dalībniekus par ceļu satiksmes negadījumu;

–    jādara visu iespējamo, lai cietušajam sniegtu pirmo palīdzību, jāizsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību vai glābšanas dienestu, bet, ja tas nav iespējams, ar savu vai citu garām braucošu transportlīdzekli nogādā cietušo tuvākajā ārstniecības iestādē un pats atgriežas negadījuma vietā;

–       jādara visu iespējamo, lai negadījuma vietā saglabātu notikuma pēdas, jāpieraksta aculiecinieku vārdu, uzvārdu un adresi;

–       par ceļu satiksmes negadījumu jāziņo policijai un, ja nepieciešams, glābšanas dienestam un tālāk rīkojas pēc to norādījumiem.

  • Negadījumā cietusī persona var pieprasīt ne tikai zaudējumu (reālu mantisko zaudējumu) atlīdzību, bet arī morālā kaitējuma kompensāciju par fiziskām vai garīgām ciešanām, ko izraisījis ceļu satiksmes negadījums.

 

Noderīgas saites:

LR Satiksmes Ministrija – http://www.sam.gov.lv/

Valsts policija. Ceļu satiksme –  http://www.vp.gov.lv/?id=516

Ceļu satiksmes drošības direkcija – http://www.csdd.lv/