• Testamenta sastādīšana un apstrīdēšana tiesā
 • Mantojuma līguma sastādīšana un apstrīdēšana tiesā
 • Mantojuma pieņemšana un dalīšana
 • Neatraidāmo mantinieku aizsardzība
 • Mantojuma prasība tiesā
 • Radniecības konstatēšana tiesā

Ikviens vēlas, lai viņa dzīves laikā iegūtā manta un tiesības pēc nāves nokļūtu īstās rokās un ikvienam zināms, ka vislabāk visas formalitātes nokārtot jau dzīves laikā. EIRO TEMĪDA palīdzēs noformēt testamentus un mantojuma līgumus. Arī mantojuma pieņemšanas procesā neiztikt bez pieredzējuša jurista, kas palīdzēs noskaidrot vai līdz ar mantojumu nestāv arī nenomaksāti parādi.

Mēs, EIRO TEMĪDA: Izstrādājam testamentu un mantojuma līgumu projektus, konsultējam un pārstāvam klientus lietās par mantojuma pieņemšanu un lietas vešanu pie zvērināta notāra, sastādām mantojuma prasības tiesai (mantojuma prasības, neatraidāmo mantinieku prasības, testamenta apstrīdēšana)

Svarīgi:

 • Mantinieki manto saskaņā ar likumu, kad nav noslēgts mantojuma līgums vai sastādīts testaments, vai kad tie nav spēkā.
 • Līgumiskai mantojuma tiesībai ir priekšroka pret testamentāro, un kā pirmai, tā otrai ir priekšroka pret likumisko, tātad, ja par vienu nekustamo īpašumu ir noslēgts gan mantojuma līgums, gan testaments, nekustamais īpašums pienāksies tai personai, ar ko slēgts mantojuma līgums.
 • Pēc likuma aicināti mantot: 1) laulātais, 2) radnieki, 3) adoptētie (173. p.).
 • Mantojuma atstājēja radnieki manto pēc zināmas kārtas, kas pamatota pa daļai uz radniecības veidu, pa daļai uz tās pakāpju tuvumu. Pēc pirmās radinieku šķiras manto, visi mantojuma atstājēja lejupējie, tātad, bērni. Ja mantojuma atstājējam nav bērnu, tad manto pēc pakāpes tuvākie augšupējie, tātad, vecāki, kā arī mantojuma atstājēja īstie brāļi un māsas un un pirms viņa mirušo īsto brāļu un māsu bērni. Ja mantojuma atstājājem nav ne lejupējo, ne augšupējo, manto pusbrāļi un pusmāsas un pirms viņa mirušo pusbrāļu un pusmāsu bērni. Ja mantojuma atstājējam nav neviena no iepriekš minētajiem radiniekiem, manto pārējie pēc pakāpes tuvākie sāņu radnieki, neizšķirot pilnīgo radniecību no nepilnīgās.
 • Ja mantojuma atstājējs visu savu mantu ir novēlējis kādai personai, laulātajam un bērniem (neatraidāmiem mantiniekiem) neatstājot neko, laulātais un bērni (ja nav bērnu, tad vecāki) var izprasīt savu neatņemamo daļu, kas ir ir puse no tās mantojuma daļas vērtības, kādu mantiniekam būtu jāmanto pēc likuma. Tātad, ja laulātajam pienākas ½ mantojuma, kā neatņemamo daļu laulātais var prasīt ¼ mantojuma.
 • Privāts testaments taisāms klātesot diviem lieciniekiem, taču, ja testaments uzrakstīts un parakstīts pašrocīgi, testaments ir spēkā arī bez lieciniekiem. Testamentam jābūt noformētam skaidri un precīzi, lai tas būtu spēkā.

 

Noderīgas saites:

Latvijas notārs. http://www.notary.lv/

Eiropas Testamentu reģistru tīkla asociācija  http://www.arert.eu/?lang=fr

Mantošana 27 Eiropas valstīs http://www.successions-europe.eu/lv/home

Nodevas mantošanas lietās. http://www.zemesgramata.lv/default.asp?cid=132