[ 187 ] – Kā rīkoties, ja parādnieks neatbrīvo nekustamo īpašumu?

2017-09-28T13:12:16+00:00

Kā rīkoties, ja parādnieks neatbrīvo nekustamo īpašumu? - Nekustamā īpašuma ieguvējs/īpašnieks var vērsties pie tiesu izpildītāja ar lūgumu un tiesas izsniegtu izpildu rakstu par ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā, tiesu izpildītājam ir pienākums uzsākt pret parādnieku izpildes lietvedību un veikt nepieciešamās darbības, lai tiktu nodrošināta ieguvēja ievešana nekustamā īpašuma valdījumā.