[ 140 ] – Laulāto mantiskās attiecības laulību šķirot

2017-07-20T13:42:33+00:00

Laulāto mantiskās attiecības laulību šķirot - Civillikumā noteikts, kad bijušajam laulātajam ir, un kad nav pienākuma dot līdzekļus iepriekšējā labklājības līmeņa nodrošināšanai otram bijušajam laulātajam.