[ 312 ] – Ko paredz likuma grozījumi par čaulas kompānijām

2018-09-11T10:25:18+00:00

Ko paredz likuma grozījumi par čaulas kompānijām - saskaņā ar minētā likuma grozījumiem par čaulas kompānijām uzskata tādus uzņēmumus: kuri nevar pamatot savu saimniecisko darbību, kuri reģistrēti valstīs, kas neprasa iesniegt finanšu pārskatus, kuriem nav saimnieciskās darbības veikšanas vietas.