[ 272 ] – Ieturējumu kārtība uzturlīdzekļu, kompensāciju un administratīvo pārkāpumu lietās

2018-04-10T13:06:39+00:00

Ieturējumu kārtība uzturlīdzekļu, kompensāciju un administratīvo pārkāpumu lietās - likumdevēju centieni palielināt uzturlīdzekļu, kā arī saistībā ar noziedzīgu nodarījumu vai administratīvo pārkāpumu radušos prasījumu piedziņas iespējas.