[ 139 ] – Ceļa servitūts – mana zeme cita labumam

2017-07-20T13:36:47+00:00

Ceļa servitūts - mana zeme cita labumam - ja domstarpības par ceļa servitūtu īpašnieki nevar atrisināt pārrunu ceļā, vienīgais risinājums - vērsties tiesā.