[ 107 ] – Bērnu prettiesiska aizvešana/aizturēšana

2017-06-27T08:03:46+00:00

Ievads Līdz ar laulību un kopdzīvju skaita pieaugumu starp dažādu valstu iedzīvotājiem visā pasaulē, arvien biežāk mūsdienu sabiedrībā veidojas starpnacionālās ģimenes. Arī Latvija nav izņēmums. Vienlaikus pieaug arī no šīm attiecībām izrietošo strīdu skaits par bērna aizgādības un saskarsmes tiesībām. Nereti to rezultātā kāds no vecākiem redz tikai vienu risinājumu un pieņem vienpersonisku lēmumu – [...]